Türk Dili Derslerinin Amacı
Yükseköğrenimini  tamamlamış her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini,  anlatım olanaklarını  gereğince kavrayabilmek, yazılı ve sözlü  anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Türk Dili Derslerinin İçeriği

  • Türk Dili Dersi İçeriği 1. Yarıyıl

1. Hafta: Türkçe  derslerinin amacı. İlkeleri, konuları…

2. Hafta: Dil nedir? Dil-toplum, dil-kültür, dil-edebiyat, dil-birey ilişkisi…
   Dilin genel özellikleri: Dilin toplumsal, sözün bireysel olduğu, dillerin tamamlanmış bir yapıt olmadığı tartışılaşacak. Dillerin türeyişi, dil - kural ilişkisi, Türkçenin       yeryüzündeki diller arasındaki yeri vb.

3. Hafta. Türkçenin güçlü bir edebiyat ve bilim dili olması yolunda yapılan çalışmalar: Günümüz Türkçesine hangi evrelerden geçerek geldik ? Yazı ve dil devrimi.

4. Hafta: Türkçenin bazı ses özellikleri, ses olayları, bunlara bağlı yazım ve söyleyiş kusurları. Türkçe sözcükler nasıl tanınır? Türkçenin sözlükleri.

5. Hafta: Röportaj (mülakat, öyküsel röpörtaj)

6.  Hafta: Öykü türüne örnekler. Metinler öz ve biçim özellikleriyle incelenecek.

7  Hafta: Öğrenci yazılarının değerlendirilmesi.

8.  Hafta: Öykü türüne örnekler. Metinler öz ve biçim özellikleriyle incelenecek.

9  Hafta: Öğrenci yazılarının değerlendirilmesi

10. Hafta:Öyküsel röportaj ve öykü türlerinin karşılaştırılması. Bir öyküyü tamamlama vb.çalışmalar

11.  Hafta: Öğrenci yazılarının değerlendirilmesi.

12. Hafta: Dilekçe, mektup, özgeçmiş. (Dilekçe yazdırma çalışmaları çok karşılaşılabilecek   karmaşık sorunları içerecek.)

13. Hafta: Dilekçe vb. öğrenci yazılarının değerlendirilmesi.

14. Hafta: Yazım kuralları. Uygulamalı.

15. Hafta: Yazım kuralları, yazımımızın sorunları uygulamalı.


  • Türk Dili Dersi İçeriği 2. Yarıyıl

1. Hafta: Anlatım yanlışları, öğrenci yanlışlarından, öğrenci yazılarından örneklerle anlatılacak.  Bu konu dilbilgisi (cümlenin ögeleri vb.) konularla desteklenecek.

2. Hafta: Anlatım yanlışları, öğrenci yazılarından ya da öğrencilerin gazetelerden vb buldukları örneklerle, dilbilgisi konularıyla desteklenerek anlatılacak.

3. Hafta. Anı, günlük, biyografi türleri örneklerle işlenecek. Metinler üzerinde bu türlerin özellikleri ele alınacak. Bu türlerde ödevler verilecek.

4. Hafta:  Öğrenci yazıları (Bir önceki dersin ödevleri okunup değerlendirilecek.)

5. Hafta: Fıkra (köşe yazısı), deneme vb. türleri örneklerle anlatılacak… Bu  türlerde öğrencilere ödev verilecek.

6  Hafta: Öğrenci yazılarının (ödevlerinin) okunup değerlendirilmesi, sunulması…

7. Hafta: Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi

8. Hafta: Sınav

9.  Hafta: Makale, bilimsel araştırma yazılarında,  uyulacak biçimsel özellikler. Dipnot, alıntı, aktarma, kaynaklardan yararlanma, bunların metin içinde gösterilmesi.

10. Hafta:Roman vb. türlerde kitap tanıtma, (öğrenci sunumları), öğrencilerin konuşma kusurları, diksiyon üzerinde durulacak.

11. Hafta :Roman vb. türlerde kitap tanıtma sunumları. Öğrencilerin konuşma diksiyon    kusurları. (Ödevler önceden verilecek.)

12. Hafta : Belli başlı edebiyat dergilerinin öğrencilerce tanıtılması. Konuşma kusurları.

13. Hafta: Konferans, panel, açıkoturum…. Sınıfta bir örnek uygulama….

14. Hafta: Tekrar