Ataturk -yazi -yazarken _300x 212

 

"Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir." Mustafa Kemal ATATÜRK (1929) 

Genel Bilgiler

Türk Dili Bölümü, 2547 sayı ve 4 Kasım 1981 tarihli yasada belirtilen Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesine göre rektörlüklere bağlı olarak kurulmuştur.

Fakülte ve Yüksekokullarda en az iki yarıyıl okutulması zorunlu olan Türk Dili derslerinde;

1. Türk dilinin tarihi seyri içerisinde oluşan temel kaynakları ve zenginliklerine değinilmekte,

2. Türk dilinin yapı ve işleyiş özellikleri üzerinde durulmakta,

3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda doğru, etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Faaliyet alanları:

  1. Zorunlu Türk Dili dersleri,
  2. Yabancılar için Türkçe dersi,
  3. Erasmus programına tabi öğrencilere Temel Türkçe derslerini vermek.

Bölüm başkanlığımız, bu temel görevlerinin dışında kendi alanına giren konularda panel, konferans , seminer vb. etkinliklerde bulunmak ve öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevleri de üstlenmiştir.